Saunovanie 2,5 hod

Pobyt vo vyhriatej saune na 2,5 hod len pre vašu skupinu. Za to vás prosíme o dar 20 EUR na činnosť nášho združenia.